Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

3392 82b0
Reposted fromretaliate retaliate vialottibluebell lottibluebell

Zawsze chodzi o Ciebie.

6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
5692 d416
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer

February 17 2018

4903 3873 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
3791 caa9
3790 89d5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaTuptol Tuptol
Reposted frombluuu bluuu viasomebunny somebunny
9372 5ccf
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viasomebunny somebunny

February 16 2018

February 15 2018

6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
5288 fe9c 500
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz vialottibluebell lottibluebell
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
Reposted fromoutcat outcat vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl