Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu viasatyra satyra
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
4037 0e76
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou
Tęsknota jest oznaką tego, że na czymś Ci zależy. Tęskniłam do miejsc, przedmiotów, smaków, zapachów, dźwięków, przeżyć. Nic jednak nie równa się z tęsknotą za człowiekiem. To mój ulubiony rodzaj tęsknoty. 
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaTuptol Tuptol
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
8827 0d8c
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 14 2017

2102 0d19
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
7501 82aa 500

August 17 2017

tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 14 2017

2102 0d19
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl