Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

2898 04bd
4140 3e74 500
Reposted fromnouveau nouveau viagdziejestola gdziejestola
0824 a984
Reposted fromsassenach sassenach viatobecontinued tobecontinued
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
5440 8327
1575 f8e7
4010 e567
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
4694 a7fa 500
allblvck
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
0497 0a0a
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola

July 20 2017

8937 4793
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola

July 19 2017

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr

July 17 2017

9356 f283
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
mam 
do wynajęcia 
nie-pokój
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viala-lu la-lu
5132 713d
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl