Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

7698 bf9c 500
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
1022 345f
Reposted fromiamstrong iamstrong viadaniellss daniellss
Reposted fromfascinating fascinating viadaniellss daniellss

July 11 2017

Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
7290 6aa6
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabylejaka bylejaka
5890 4305
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny

July 09 2017

1673 7a42
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
6499 0176 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMisqa Misqa
9330 6c8c
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaMisqa Misqa
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk


true detective
8703 cd17
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
7033 a0da 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaBloodMoon BloodMoon
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viajointskurwysyn jointskurwysyn
1575 f8e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl