Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viatobecontinued tobecontinued
0394 14f6
Reposted fromsarazation sarazation
0397 8d18 500
Reposted fromsarazation sarazation
0426 9438
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
7515 bcb1

heavenhillgirl:

Love (2015), Gaspar Noé

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
3530 143b 500

May 15 2017

- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
1712 f5e2 500
Reposted fromsarazation sarazation
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viazapachsiana zapachsiana
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
— Wisława Szymborska
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
6168 cbc2
9781 1213 500
Reposted fromvaka vaka viajointskurwysyn jointskurwysyn
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz.
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl