Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
6348 a311
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
6341 576d
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
7089 d41e
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
2594 e247
6358 3234
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer

July 30 2018

0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera

July 29 2018

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine vianiedoopisania niedoopisania
Siedziała w taki sposób, że kawałek jej ramienia napierał na kawałek jego ramienia. I nagle poczuł, że w tych kilku centymetrach kwadratowych mieści się cały sens wszechświata
— Nathan Hill - "Niksy"
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera

July 25 2018

Wygodnie mi z tobą na sercu.

July 24 2018

1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio vialottibluebell lottibluebell
3667 036e
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
2448 df0b
3519 3f82
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl