Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

0309 e247 500
Reposted fromsavatage savatage via28mm 28mm

April 17 2018

3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaPoranny Poranny
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
6728 76ba
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

April 01 2018

Nie był idealny - i to pociągało mnie w nim jeszcze bardziej.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
2425 76cb 500
Reposted fromsarazation sarazation viasentymentalna sentymentalna
2170 0743 500
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
6285 f36f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
4651 7374
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
3361 1582 500
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz

March 31 2018

A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes via28mm 28mm
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl