Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMisqa Misqa
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaMisqa Misqa
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viasarazation sarazation
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viasarazation sarazation
1700 ff37
Reposted fromsarazation sarazation
3056 23f8
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viagdziejestola gdziejestola
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia? - Mam. - Na przykład? - Głód. - I co jeszcze? - Nuda.
— M. Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
8062 e37f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viacoeurina coeurina
1511 df5b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacoeurina coeurina
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej via28mm 28mm
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
8842 3c70 500
Reposted fromerial erial vialexxie lexxie
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialexxie lexxie
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
poziom mojego smutku widać po wzrastającej aktywności na zupie.

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromitwaslove itwaslove viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl