Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

3471 961a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 15 2017

4883 ee25
Reposted frommiktoria miktoria viagdziejestola gdziejestola
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viagdziejestola gdziejestola
3460 809e
5490 04c8
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation
1675 d715

November 12 2017

6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viatobecontinued tobecontinued

November 09 2017Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacoeurina coeurina
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
2886 6243
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer

November 07 2017

Reposted frommeemy meemy viatobecontinued tobecontinued
Jesień ma smak cynamonu i gorącej czekolady. Jesień ma kolory ciepłego serca i spełniania marzeń. Jesień ma zapach jabłecznika i zielonej herbaty. Jesień dotyka nas chłodnym powietrzem poranka. Jesień przemawia do nas głosem wspomnień.
0026 d9a0 500
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell

November 05 2017

2626 dee4 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 04 2017

8918 b601 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viaburnmyshadow burnmyshadow

October 29 2017

5783 44b3
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
7842 9066 500
Reposted from777727772 777727772 viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl